Skadedjur eller ohyra är djur som kan angripa, störa och utgöra skada för människor. Det finns ingen exakt gräns för vad som är ett skadedjur och inte. Exempel på djur som vanligen skapar dessa typer av problem är kackerlackor, råttor, möss, kvalster m. fl. 

Det är viktigt att förstå att skadedjuren vittnar om något som kan vara fel i din omgivning. Exempelvis kan möss i väggarna tyda på dåligt tätad grund i huset, och silverfiskarna i vardagsrummet tyda på en fuktskada. 

Det är av stor vikt att kunna försvara sig mot skadedjur i sin omgivning. Detta kan göras på flera olika sätt, beroende på vilket skadedjur du råkat ut för. Först och främst behöver du identifiera vilket skadedjur som angriper din bostad, och vad det djuret indikerar på för problem i ditt hus och ditt inomhusklimat. Det är vanligt att sanera för att få bort skadedjuren. Detta ingår ofta i villa-och fritidshusförsäkringen. 

Olika skadedjur och hur du kan identifiera dem

Det går att identifiera skadedjuret genom att titta på dess rörelse, vissa kryper, andra krälar, flyger, gräver eller går. Det går också att se till vad djuret angriper; mat, trä, kläder, växter etc. Här kan du läsa om några av de allra vanligaste skadedjur i Svenska hem och trädgårdar:

Kvalster


Kvalster är ett mikroskopiskt litet spindeldjur som livnär sig på bland annat hudavlagningar och hudflagnor. De finns i miljontals och huserar i våra madrasser, kläder och mattor. Sängen är kvalstrens huvudkvarter. De gillar mörker, värme och fukt. 

Råttor


Råttor och gnagare gillar att tugga sönder elledningar, kablar, rör och material i tak, väggar och golv. De kan orsaka stora skador och försöka sig snabbt. För att undvika råttor bör du se till att täta ihåligheter i huset, gärna med stålull. Du kan också lägga ut råttfällor, råttgift och se till att inte lämna mat och sopor framme. Tänk på att råttan kan krypa in genom ett hål lika litet som en femkrona.


Bananflugor

Liksom råttor förökar sig bananflugor snabbt. Dessa skadedjur är vanligast på sommaren och hösten. De gillar allt som är sött och fastnar gärna i ditt kök. Förebygg bananflugor genom att inte ha frukt, disk och kompost liggandes för länge. Vinäger är effektivt för att döda flugorna. Du kan ställa fram ett glas med vinäger, sirap och diskmedel där att döda dem. Rengör även diskhon med hett vatten och diskmedel, eftersom bananflugorna lägger ägg däri. 

Vägglöss


Vägglöss är ett av dem vanligast förekommande skadedjuren. De gör stor ekonomisk skada eftersom man i regel måste sanera bostaden för att bli kvitt dem. Vägglöss sprids mellan föremål och kan följa med i resväskan efter vi rest. De identifieras genom små blodfläckar på möbler, och/eller kliande små bett på kroppen. Dessa bett liknar myggbett.  

Getingar


Getingar kan klassas som ett skadedjur ifall de kommer för nära ditt hus. Detta brukar vanligtvis ske under vår och sommartid. Getingstick gör ont och kan vara farliga, speciellt om du är allergisk. Deras bon kan vara svåra att få bort. Det är dessutom inte så trevligt att ha getingar nära när du t.ex. äter utomhus.

Getingfällor


För att undvika getingstick och slippa getingar i din närhet kan du införskaffa eller göra en getingfälla

En getingfälla kan se ut på många olika sätt. Trots de många varianter som finns har alla det gemensamma målet att getingarna ska dras till fällan så effektivt som möjligt, och därmed avlägsna sig från dig. Populära sätt att gillra egna getingfällor är att ta en burk eller PET-flaska med något sött i. Exempel på saker som getingen lockas av är saft, öl, och övermogen frukt. Gärna en vätska. Burken eller flaskan ska vara formad på ett sådant sätt att getingen inte kan ta sig ur den, efter att den väl lockats in. 

Placera fällan där du sett getingar. Det spelar ingen roll om det är inomhus eller utomhus. Var försiktig så fällan inte placeras där människor går eller befinner sig.

När getingen lockats in i fällan kommer den att drunkna i vätskan. Efter ett tag kan du tömma fällan, rengöra den och sätta upp den igen. När du tömmer fällan: var försiktig så att ingen geting lever och kryper utanför flaskan/burken. Ha gärna handskar så du inte blir stucken. 

Tack vare getingfällor kan getingarna avledas och dras bort ifrån dig och din yta. Glöm dessvärre inte att getingar är viktiga djur som behövs för att pollinera jordens växter och att de äter skadeinsekter. Så gillra inte några fällor i onödan!

Svartmyror

Svartmyror är mycket små, svarta myror som kan ta sig in i hus under vår och sommar. De förökar sig genom att en myra lägger ett doftspår som leder massvis av myror till platsen. För att minska invationen av svartmyror bör du se till att torka av ytor från söta fläckar ex saftfläckar, och täta lister i hemmet. Du kan också lokalisera myrstacken/myrboet och placera ut myrdosor i närheten av det. Då dör drottningen. Svartmyror kallas även sockermyra, trädgårdsmyra eller svart tuvmyra.


Kackerlackor

Förekomsten av Kackerlackor ökar i Sverige vilket är en hälsorisk för både djur och människor. De sprider sig snabbt och äter av din mat. De kommer in i hemmet genom importerade varor, resväskor eller mat och hittas ofta på kvällen/natten i kök eller badrum. Kackerlackor är farliga eftersom de bär på smittsamma sjukdomar och förorenar med sitt sekret och sin avföring. Detta luktar illa.

Mjölbaggar

Mjölbaggar är svartbruna i färgen och upptäcks ofta i skafferiet som ägg, larv, puppa eller vuxen. De återfinns ofta bland mjöl, pasta, havregryn och andra torrvaror. Mat som blivit angripen luktar skarpt, får en grå färg och kan mögla. Om du råkat ut för mjölbaggar ska du slänga all mat och rengöra skafferiet med exempelvis kiselgur. Städa riktigt noggrant så att inga ägg ligger kvar i några skrymslen.